lightbox title

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ SBE

 • Να διδαχτούν ένα ενδιαφέρον εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις ειδικότητες του Shipping, Logistics & transport Management.
 • Να αποκτήσουν ένα σύνολο από γνώσεις και να αναπτύξουν τις ικανότητες τους μέσα από τρία ολοκληρωμένα καινοτομικά στάδια :

  α) Θεωρητικό μέρος
  β) Πρακτικό Μέρος και
  γ) Βιωματική εμπειρία

 • Να κατανοήσουν θεωρητικά επιστημονικά πεδία που συνδράμουν ουσιαστικά και στηρίζουν τη μεγάλη βιομηχανία της ναυτιλίας.
 • Να γνωρίσουν τις πρακτικές διαδικασίες και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που αξιοποιούνται στο Shipping συμμετέχοντας σε πολλά case studies.
 • Να ανιχνεύσουν μια νέα επαγγελματική προοπτική στη ναυτιλία, συνδυάζοντας και γονιμοποιώντας τις πρακτικές και τις επιστημονικές γνώσεις τους που προέρχονται από άλλα επιστημονικά πεδία.

Σε ποιούς απευθύνεται η Εξελιγμένη Ναυτιλιακή Εκπαίδευση του SBE και τι περιέχει ;

Το SBE έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένα προγράμματα για κάθε ομάδα ενδιαφερομένων:

 • Για τους νέους που είναι Απόφοιτοι Λυκείου ή ΙΕΚ, χρειάζεται μια ολοκληρωμένη παρακολούθηση σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου, αποκλειστικά στο επιστημονικό και τεχνικό πεδίο των Ναυτιλιακών Σπουδών, τέτοια προγράμματα προσφέρονται με επάρκεια στην Ελλάδα από το SBE τα τελευταία 30 χρόνια (βλέπε Shipping, Transport & Logistics Management).
 • Για τους νέους πτυχιούχους ΤΕΙ και ΑΕΙ επιστημονικών πεδίων, όπως δηλαδή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών, Νομικών, Διεθνών Σχέσεων, Ναυπηγών κ.ά., πρέπει να επιλεγεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ναυτιλιακών Σπουδών που είναι συντομότερο χρονικά, αλλά και επαρκέστατο σε περιεχόμενο για να μπορέσουν να ανταποκριθούν τα άτομα αυτά στις ανάγκες του ναυτιλιακού κλάδου.

  Και οι δυο κατηγορίες πρέπει να εκπαιδευτούν σε κατάλληλα μαθήματα όπως έχει επεξεργαστεί με την 30χρονη εμπειρία του το SBE.

 • Για εργαζόμενους ήδη στο ναυτιλιακό τομέα μπορούν να επιλέξουν προγράμματα σπουδών ταχύρρυθμα ή μεγαλύτερης διάρκειας, ανάλογα με τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου στελέχους όπως επίσης και με την ήδη υπάρχουσα υποδομή, γνώσεις (επιστημονική μόρφωση-ουσιαστική και τυπική) του κάθε ενδιαφερόμενου.

  Σε αυτές τις περιπτώσεις το SBE προτείνει ειδικά προγράμματα σπουδών που είναι επεξεργασμένα και εφαρμόζονται με εξαιρετικά αποτελέσματα.

 • Για στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων με εργασιακή εμπειρία άνω των 5 ετών το SBE έχει επεξεργαστεί και προτείνει τα 18 Executive Diplomas, όπως επίσης και τα Advanced Courses, ανάλογα με τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες προσωπικής ανάπτυξης κάθε στελέχους.
 • Για Πλοιάρχους Ε.Ν. και Μηχανικούς Ε. Ν., Α’, Β’ ή Γ’ τάξης προσφέρονται ειδικά προγράμματα Shipping, ώστε να συνεχίσουν την ευδόκιμη υπηρεσία τους μέσα στις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις.

SBE MISSION STATEMENT

The mission of the Shipping & Business Education College (SBE) is to provide successful business studies and management education, training and consultancy activities to school leavers, experience managers and companies in the shipping, transport and tourism industry. These activities will be topical, current, of high quality and will meet the needs of students, society and industry.

lightbox title

SBE PROFILE

SBE, is one of the largest and well known maritime, transport and tourism education, training and consulting centers in Greece. The main skills of SBE activities is to analyze the educational needs of the companies, the managers and the school leavers, and organizes education and training programmes which offer a powerful synthesis of operational, managerial, entrepreneurial and strategic skills.

SBE PARTNERS

 • SBE has close and successful cooperation with British and European Unix ersities.
 • SBE has very good cooperation with European Institutions and Research Centers.
 • SBE has professional cooperation with consultancy organizations.

SBE PROSPECTS

SBE’ s courses are an ideal way of gaining a fresh perspective on the modern globalized business world. The active lecture sessions, and the design of modern programmes point to the many benefits, which include:

 • Sharing the specialized experience of individual participants and lectures.
 • Gaining knowledge of impending problems.
 • Developing Strategy potential.
 • Developing Entrepreneurial potential.
 • Developing Leadership potential.
 • Analyzing problems at an international level.
 • Receiving an extensive set of lecture notes that will serve as a useful reference source long after leaving SBE.

SBE COMPARE COMPETITIVE ADVANTAGES

 • SBE provides maritime, transport and tourism education, training and consultancy, adjusted to the industry’s needs, demand and trends.
 • SBE provides to the School Leavers modern and synchronized education to increase and adjust their ability to work with excellent companies in shipping, transport and tourism industries, the most competitive of the modem world.
 • SBE offers flexible study programmes, by combining work based learning procedures, for Bachelor and Master level as well as Executive Programmes for experienced managers.
 • SBE support the participants to combine the full time employment with their existing commitments to work and family, as well as our programmes.
 • SBE cooperate with companies to utilize the 10000 subsidiary option to finance the studies of employees.
 • SBE’s teaching staff has Professional and Academic backgrounds with extensive teaching experience, as well as experience in International Research and Consultancy.
 • SBE is located in Piraeus area, the shipping and business center of Greece and is very easy to visit and park.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Επικοινώνησε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!

Ξεκίνησε εδώ!